Grafmonumenten C.y.02

Sectie
C.y.02

Type
----------

Bedekking
open plek

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
leeg graf.